Použitelné popelnice a kontejnery na směsný komunální odpad

Od začátku roku 2022 platí v naší obci nový režim pro svoz komunálního odpadu. Již nejsou vydávány známky pro předplatné svozu odpadu. Nově platí povinnost každého vlastníka nemovitosti nebo osoby přihlášené k pobytu v obci, hradit roční poplatek 650,- Kč. Množství odpadu vyprodukovaného na osobu či velikost popelnicové nádoby není omezena. Lze použít veškeré standardizované popelnice a kontejnery které umí firma pověřená pro svoz komunálního odpadu zpracovat. V našem případě se jedná o firmu Pošumavská odpadová, s.r.o., která bez problémů vyprázdní tyto druhy popelnicových nádob: 110 l, 120 l, 240 l a kontejnery 1100 l.

Popelnice 110 l
Popelnice 110 l
Popelnice 120 l
Popelnice 120 l
Popelnice 240 l
Popelnice 240 l
kontejner 110 l
Kontejner 110 l

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.