Schválení vyhlášky obce o odpadech

Dne 13. prosince 2021 od 19,00 hod se bude konat zasedání zastupitelstva obce Černíkov, kde  se mimo jiné bude schvalovat nový režim svozu odpadu. Na webových stránkách obce Černíkov se již předem dočteme, že stávající prodej známek na popelnice je zrušen. Bližší informace nejsou uvedeny.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce. Ve smyslu § 92, odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb, o obcích, svolávám zasedání Zastupitelstva obce Černíkov na pondělí dne 13. prosince 2021 od 19,00 hod. v Černíkově (sál kulturního domu)

PROGRAM:
1. Zahájení, ověřovatelé
2. Kontrola usnesení
3. Schválení vyhlášek obce – o odpadech
4. Rozpočet na rok 2022 – schválení
5. Rozpočtový výhled – schválení
6. Různé
7. Usnesení, závěr

Jan Hladík,
starosta obce

zdroj:
www.cernikov.cz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.