Bezplatný sběr objemných odpadů

19. – 21. listopadu 2021 Slavíkovice u kostela

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání objemných odpadů vznikajících při podzimním úklidu

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru, směsný komunální odpad, popel a biologicky rozložitelný odpad (zejména velké množství a velké kusy).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.