Bezplatný sběr objemných odpadů

 7. – 9. května 2021 Slavíkovice u kostela
Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru, směsný komunální odpad, popel a biologicky rozložitelný odpad (zejména velké množství a velké kusy).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.